Psykologisk Klinik Sibirien - individuel psykoterapi, krisebehandling, få hjælp til at håndtere stress

Stressbehandling og stresshåndtering

En overbelastning af vores nervesystem, stress, har igennem historien altid eksisteret. Vi har været udsat for chok og traumer, for langvarige store sorger og besværligheder, for krige og besættelser, frygt og angst. Men trods alt har en sådan overbelastning ikke været en del af en hverdag, men udtryk for en ganske særlig livssituation. Det har stille og roligt ændret sig igennem de sidste år.

Stress kan give ubehagelige symptomer og udvikle sig til en depressiv tilstand.

Stress: vores nervesystem er som et elektrisk kredsløb der bryder sammen

Stress er efterhånden blevet en lidelse, de fleste af os møder på vores vej igennem tilværelsen. Nogle mennesker har en del ubehagelige symptomer såsom vedvarende hovedpine, søvnbesvær, hukommelsessvigt, uligevægt, mens andre kommer ud for så stor en belastning af deres nervesystem, at de i månedsvis ikke kan arbejde eller fungere i hjemmet, i værste fald kan de miste deres arbejdsevne helt. Endelig kan stress udvikle sig til en depressiv tilstand.

Når arbejdskrav, familiemæssige vanskeligheder, forventninger og udfordringer kommer i så store mængder at vores nervesystem ikke kan ”rumme” dem, reagerer det som et elektrisk kredsløb, der bryder sammen. Det er en meget ubehagelig oplevelse og vi oplever at der er klare grænser for vores biologiske formåen. Vi kan som mennesker ikke tilpasse os hvad som helst, ikke påtage os nye opgaver og møde nye udfordringer og sanseindtryk i ubegrænset mængde og under tidspres.

Få hjælp til at forstå og håndtere dine symptomer på stress

Det er vigtigt at få hjælp til at forstå og håndtere sine symptomer på stress. Krop og sind vil takke for hjælpen, og der kan hurtigt komme bedring – der på sigt kan give en generelt bedre livskvalitet.


Mindfulness og heling i naturen er gode redskaber i den sammenhæng ligesom samtale om – og forståelse af - eget nervesystem og livssituationen, der har ført til stress, går hånd i hånd med helingen.