Psykologisk Klinik Sibirien - individuel psykoterapi, krisebehandling, få hjælp til at håndtere stress

Psykologpraksis med individuel psykologbistand

Det er min grundholdning, at det er psykologens fornemste opgave at hjælpe min klient med at finde sine egne ægte ressourceområder frem og blive i stand til at udtrykke dem. Ofte tænker vi alt for ringe om os selv, sidder fast i gamle, indlærte mønstre – og kender ikke omfanget af eget indre lys. Måske ser vi det i glimt, aner dets eksistens og længes efter det, men tør ikke stole på, at det kan lade sig gøre , at leve det. Vi kan også komme til at mistolke væsentlige talenter – måske endda undertrykke dem.


Når vi får en bedre kontakt med disse ressourcer, vil vi ikke alene opleve en langt større livskvalitet og glæde ved dagligdagen, men også kunne håndtere store vanskeligheder bedre, måske endda lægge dem bag os, som lærerigt, levet liv.

Psykodynamisk tænkemåde, chok-traume terapi og kognitiv terapi

Jeg har praktiseret siden 1982, og har jo igennem årene beskæftiget mig med mange psykologiske retninger. Jeg benytter erfaringer fra både psykodynamisk tænkemåde, chok-traume terapi, og også kognitiv terapi kan være inspirerende. Det er respekten for det enkelte menneskes liv og evnen til at håndtere dette, der er grundpillen.


Siden 1986 har jeg beskæftiget mig med Mindfulness og haft en daglig meditativ praksis. Det har bragt mig tæt på natur og spiritualitet, som igennem mange år har været min største inspirationskilde.

Samtaleterapi for stress og depression - individuel psykologbistand

Jeg kan hjælpe mennesker med stress, depression og andre vanskeligheder, ved at skabe ro i nervesystemet, mærke egen krop og sjæl bedre via meditation. Det kan være en meget frugtbar kombination med samtalen som del af individuel psykologbistand.